Usposabljanja…

izobrazevanje header

Osebni asistent se pred začetkom dela opravi usposabljanje v skladu z zakonom (ZOA). Vsebina osnovnega usposabljanja obsega:

- pravice, ki izhajajo iz Konvencije o pravicah invalidov in zakona, ki ureja delovna razmerja,

- pomen osebne asistence,

- odnos in komunikacija uporabnik – osebni asistent,

- pravice in obveznosti uporabnikov in osebnih asistentov ter izvajalcev osebne asistence,

- varstvo in zdravje pri delu,

- seznanitev z etičnimi načeli v socialnem varstvu.

Praktičen del usposabljanja poteka pri uporabniku in se razlikuje glede na potrebe uporabnika. Oseba, ki uspešno zaključi usposabljanje, pridobi potrdilo o uspešno zaključenem usposabljanju, ki ga izda izvajalec usposabljanja.

Osebni asistent se je dolžan vsako leto vsaj en delovni dan dodatno izobraževati za opravljanje osebne asistence.