Usposabljanja…

izobrazevanje header

--- NOVO ---

  1. odstavek 18. člena Zakona o osebni asistenci po novem opredeljuje:

Program usposabljanja osebnih asistentov, strokovnih vodij in usklajevalcev osebne asistence lahko izvajajo izvajalci osebne asistence, pri katerih so zaposleni, če izvajajo programe osebne asistence vsaj tri leta. Če izvajalci osebne asistence navedene programe izvajajo manj kot tri leta, osnovno usposabljanja za osebne asistente organizira in izvaja Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo (v nadaljnjem besedilu: inštitut) na podlagi programa, ki ga določi minister, pristojen za invalidsko varstvo.

Iz opisanega sledi, da boste zaposleni v nadaljevanju napoteni na usposabljanje k izvajalcem, ki osebno asistenco izvajajo od 1.1.2019.

Na podlagi pravilnika o osebni asistenci se mora vsak osebni asistent in uporabnik osebne asistence udeležiti usposabljanja za osebno asistenco, ki mora trajati 7 pedagoških ur. Usposabljanja se nato vsako leto tudi obnavljajo.

Na usposabljanje osebnega asistenta napoti izvajalec osebne asistence in je zanj brezplačno.

Z letošnjim letom smo se tudi sami odločili začeti izvajati usposabljanja. Prvo usposabljanje smo organizirali 10.3.2020, vodila ga je naša strokovna vodja Andreja Pirc. V sklopu izobraževanja smo osebnim asistentom ponudili tudi možnost opravljanja izpita iz varstva pri delu. Usposabljanje je zajemalo vsa potrebna znanja, ki jih opredeljuje 21. člen Pravilnika o osebni asistenci.

Usposabljanje izvajamo v prostorih Zavoda Žan v Radovljici, na naslovu Kranjska cesta 4, Radovljica. Skupina šteje največ 10 članov, saj s tem želimo doseči čim boljšo kvaliteto usposabljanja.

Cena usposabljanja je 60€. Cena izpita iz varstva pri delu je dodatnih 20€.

Prijave zbiramo na elektronskem naslovu andreja.pirc@zavod-zan.si.

Po usposabljanju vsak udeleženec prejme potrdilo o opravljenem usposabljanju za osebnega asistenta, oziroma potrdilo o opravljenem varstvu pri delu.