Zaposlimo…

Na tej strani si lahko ogledate ažurni seznam prostih delovnih mest v Zavodu Žan. Za dodatne informacija se lahko obrnete neposredno na strokovne delavke Zavoda.

V Zavodu Žan zaposlimo asistenta za nedoločen čas ali pa kot s.p. 40ur tedensko ali manj ( po dogovoru), izmensko delo (dopoldan in popoldan) in 2 soboti, nedelje so proste.

Okolica Bleda – za mlajšega uporabnika zaposlimo osebnega asitenta/ko. Uporabnik potrebuje družabništvo, spremstvo na zdravstvene preglede, dogodke ter nego.
Več info na 070 449 074 info@zavod-zan.si


Splošne informacije o delu v Zavodu:

Delavnik:

  • 40-ur, 30-ur ali 20-ur tedensko v neenakomerno izmensko razporejenem delavniku
  • Za nedoločen čas za redno zaposlene ali pa s.p. zaposlitev
  • Od ponedeljka do nedelje oziroma tudi odvisno od potreb pri določenem uporabniku

Delo obsega:

  • Pomoč pri gospodinjskih opravilih, spremstvu in pri nepokretnih uporabnikih tudi nego in pomoč pri dvigovanju in premikanju.

Plačilo:

Plačilo osebnih asistentov je usklajeno z veljavno zakonodajo za osebno asistenco, kjer je enotno plačilo točno določeno za vse asistente – 26. plačni razred plačne lestvice, ki velja za javni sektor.

Dodatki:

V določenih primerih so asistenti upravičeni tudi do dodatkov opredeljenih v Pravilniku osebne asistence. Med te spadajo: dodatek za delovno dobo, za nočno delo, za delo v nedeljo ali na praznik, za nadurno delo, dodatek za ali izmensko delo ali deljen delovni čas in v primeru posebne obremenitve in odgovornosti (kjer je asistent upravičen po Pravilniku OA). Upravičeni so tudi do zakonsko določenega izplačila regresa za prehrano in prevoza na delo ter regresa za letni dopust v višini minimalne plače.

Izkušnje:

Izkušnje so zaželene niso pa nujne, saj asistente tudi ustrezno usposobimo za delo pri določenem uporabniku. Tako lahko vsem, ki bi jih delo zanimalo, ustrezno predstavimo delo asistenta, da lahko brez strahu opravljajo delo.

Dodatne prednosti zaposlitve v Zavodu Žan:

Vsako leto za svoje asistente in uporabnike organiziramo letni piknik, se obdarujemo za božično-novoletne praznike, nudimo jim dodatna usposabljanja in izobraževanja, tudi na področjih , ki asistente zanima. Pripravljamo delavnice, ki se jih asistenti lahko udeležijo skupaj z uporabniki.

V kolikor vas zanima delo pri nas, nam pošljite svojo ponudbo z življenjepisom na: info@zavod-zan.si